Občianske právo

Oblasti služieb

súdne riešenie sporov a zastupovanie klientov pred súdmi

mediačné riešenie sporov

paušálne zastupovanie klientov pri podnikaní

právne poradenstvo

príprava zmlúv a právnych podaní

vymáhanie pohľadávok

právo obchodných spoločností, založenie a zmeny v obchodných spoločnostiach